Vanlige spørsmål

Hvem kan behandles?

Du bør :

 • være 18 år eller eldre
 • ha stabil brytningsfeil /”brillestyrke” siste 1-2 år
 • ikke ha noen aktiv øyesykdom
 • ikke være gravid
 • ikke amme
 • ikke ha enkelte bindevevssykdommer (gjelder laserbehandling)
 • ikke ha ustabil eller komplisert diabetes mellitus

Hvilke typer brytningsfeil kan behandles?

LASEK
nærsynthet inntil ca –10
skjeve hornhinner inntil ca 6 D

RLE (“Refractive Lens Exchange”)
langsynthet inntil ca +10

NB ! For alle teknikker gjelder at brytningsfeilen må være tilnærmet stabil (dvs beskjeden endring siste 1-2 år).

Gjør det vondt?

LASEK: De fleste pasienter merker intet eller lite ubehag under selve behandlingen. Etter operasjonen må man regne med relativt sterke smerter de første 1-3 dager. Dette svarer til den tid det tar for det ytterste laget av hornhinnen å gro.

RLE:
De fleste opplever kun lett ubehag under operasjonen, Noen pasienter har litt ruskfølelse den første tiden etter operasjonen.

Hva slags bedøvelse brukes?

Ved alle nevnte typer kirurgi brukes dråpebedøvelse dvs øyet blir dryppet med bedøvende dråper like før behandlingen gis.

Hvor lang tid tar behandlingen?

LASEK
Vanligvis tar selve laserbehandlingen kun noen få minutter. Du blir liggende på ryggen i ca 15 minutter. Et sterilt klede blir lagt over ansiktet, en liten sperre holder øyelokkene åpne. Du er våken under hele inngrepet.

RLE (Refractive Lens Exchange):
Operasjonen tar ca. 15 minutter

Kan begge øyene tas samtidig?

Rent teknisk er det ikke noe i veien for å operere begge øyne samme dag. Vi anbefaler imidlertid ikke dette, dels fordi det fører til en unødvendig økning av risiko, dels fordi man derved ikke kan dra nytte av erfaringene/resultatet fra den første operasjonen når man opererer det andre øyet.
Ved RLE vil de fleste alvorlige komplikasjoner ha vist seg innen 1 uke slik at dette er et tilstrekkelig intervall før det andre øyet opereres.
Ved LASEK vil det være nødvendig å vente noe lenger. Vanligvis opereres de to øyne med 2-3 ukers intervall.

Ser man klart med en gang?

Dette varierer fra person til person. De fleste vil oppleve varierende grad av tåkesyn den første tiden etter LASEK. Synet er ofte temmelig bra etter 1-2 uker men det kan ta flere måneder før synet er stabilt og helt optimalt. Etter RLE er synet ofte meget bra allerede etter 1-7 dager.

Kan det oppstå komplikasjoner?

Refraktiv kirurgi er som all annen kirurgi ikke komplikasjonsfri – dog er risikoen lav.
Den peroperative risikoen er noe høyere for LASIK enn for PRK/LASEK – dette skyldes at LASIK er en mer komplisert teknikk.

En fryktet komplikasjon er infeksjon – noe som i verste fall kan resultere i at synet blir betydelig dårligere enn før operasjonen. Risikoen for dette er imidlertid svært liten, i størrelsesorden 1/ 5000 etter laserbehandling og RLE. Andre kjente laserkomplikasjoner er bla. ”haze” – en uklarhet i hornhinnen som er vanligere etter LASEK.  ”Glare ” / ”halo” fenomener omtales seinere i teksten.

Ved inngrep inne i øyet som RLE vil det alltid være en risiko for infeksjon som i verste fall kan føre til varig blindhet. Risikoen for dette er imidlertid som nevnt svært liten (mindre enn 1/5000).
Personer med betydelig nærsynthet har større risiko for å utvikle netthinne komplikasjoner  som f.eks. netthinneavløsning enn befolkningen generelt. Risikoen synes ikke å øke som følge av excimerlaserbehandling, men RLE (Refractive Lens Exchange) øker risikoen noe, spesielt hos nærsynte. Ved forundersøkelsen vil man forsøke å identifisere de pasienter som har svakheter i netthinnen som kan disponere for netthinneavløsning. I noen tilfelle vil det være aktuelt å behandle disse (med annen type laser) før selve brytningskirurgien.

Kan jeg slippe å bruke briller?

Vårt mål er å gjøre deg mer uavhengig av briller. I hvilken grad vi lykkes vil være avhengig av brillestyrken på forhånd samt de krav du setter til synet. En del vil måtte bruke briller for å se maksimalt godt også etter operasjonen.
Noen pasienter vil oppleve at maksimal synstyrke ( dvs med riktig brille) reduseres noe etter helt ukomplisert laser kirurgi. De fleste generes imidlertid ikke av dette ettersom overgangen fra brilleavhengighet til ”uavhengighet” oppleves som en betydelig gevinst.

Er behandlingen varig?

Hos mange mennesker vil brytningsfeilen kunne forandre seg naturlig over tid – dette gjelder også for dem som har vært igjennom refraktiv kirurgi.

Må jeg bruke lesebriller ?

Har du allerede lesebrille/bifokal eller progressiv brille vil du fortsatt trenge en lesebrille.
Yngre pasienter vil måtte skaffe seg lesebrille som vanlig i 40-50 års alderen.
Det er mange nærsynte som klarer seg uten lesebrille selv i høy alder – denne evnen vil man miste ved å tilstrebe brille-uavhengighet på avstand. Et alternativ for denne gruppen pasienter er å tilsikte en viss grad av nærsynthet også etter operasjonen. Noen pasienter kan egne seg for det som kalles “Monovision” – dvs. å bli normaltsynt på det ene øyet og lett nærsynt på det andre. Dette gir pasienten ett ”avstandsøye” og ett ”leseøye”. Et annet alternativ for personer over 40 år kan være RLE med innsetting av multifokal linse (f. eks. Panoptix) som gir brillefrihet i mer enn 80% av tilfellene, dog kan pasientene oppleve at kvaliteten på avstandssynet er noe dårligere enn med enstyrke(monofokal) linse samtidig som risikoen for mørkesynsforstyrrelser er noe større.

Kan man opereres på nytt med laseren hvis resultatet ikke er godt nok etter første gangs behandling?

Ved LASEK kan laserbehandlingen gjentaes hvis hornhinnen er tykk nok. Risikoen vil være omtrent som ved første gangs behandling.

REFRAKTIV LENSEKTOMI kan utføres etter PRK/LASIK/LASEK og omvendt.

Reiser man hjem straks etter behandlingen?

Operasjonen skjer poliklinisk og man kan reise hjem rett etter behandlingen.

Hvor ofte må jeg dryppe meg etter operasjonen?

Vår rutine er å bruke øyedråper i 6 uker etter LASEK og i 3 uker etter RLE. LASEK pasientene får i forbindelse med operasjonen påsatt en myk kontaktlinse som skal sitte på i 4-5 døgn. I tillegg anbefales bruk av kunstig tårevæske minst 4 ganger daglig etter laserbehandling.

Hvor mange kontroller trenger jeg ?

Vi anbefaler følgende rutinekontroller:
LASEK kontroll i løpet av de første 5dgr, 2-4 uker, 3 mndr, 1 år.
RLE: kontroll etter 1 dag,1-3 uker.

Noen ganger er det nødvendig med flere kontroller.

Blir man sykemeldt?

Ettersom de aller fleste brytningsfeil ikke er forårsaket av noen sykdom har man vanligvis ikke krav på sykmelding med mindre behandlingen er nødvendig for yrkesutøvelse. Avhengig av arbeidets art kan det bli aktuelt med 0-3 dagers fravær.

Er det spesielle forholdsregler ?

Ta C- vitamin 1000 mg daglig de siste 10 dagene før LASEK operasjonen. Både for LASEK og RLE gjelder at man skal unngå bruk av kontaktlinser de siste 5 dagene før operasjonen.
Det er meget viktig at man er nøye med håndhygienen etter operasjonen. Foreskrevne øyedråper må brukes. Du bør bruke skjold om natten i inntil 1 uke etter operasjonen. Det er viktig å unngå situasjoner der øyet kan utsettes for skader/støt. Unngå bading de første 2 uker etter operasjonen. Etter laserbehandling er det viktig at man er flink med å bruke solbriller det første året.

Er det plager som jeg bør være oppmerksom på?

Noen pasienter kan komme til å plages med reflekser/lysbrytninger rundt lyskilder osv. Vi kaller dette ” glare ” / ”halo” fenomener og skyldes blant annet lysbrytninger i overgangen mellom kanten av laserbehandlet og ubehandlet hornhinne. Pasienter som har gjennomgått RLE kan ha lignende “kantfenomener” i form av skygger perifert i synsfeltet pga av lysbrytning over kanten av den kunstige linsen. Fenomenet er mest uttalt i mørke når pupillene er relativt store. Risikoen for å bli plaget er derfor størst hvis man i utgangspunktet har store pupiller og/eller i de tilfeller hvor man ved laserbehandling har måttet bruke en relativt liten behandlingsone. For noen kan dette være spesielt plagsomt i forbindelse med bilkjøring i mørke.
Pasienter rapporterer også om økt behov for innendørs belysning samt lengere mørke adaptasjons tid. Dette skylles redusert kontrast sensitivitet etter laserbehandling. Disse plagene bedres vanligvis i løpet av det første året etter operasjonen.

Det er vanlig at pasienter som har fått laser behandling for refraksjonsfeil kan være plaget med tørrhets fornemmelse i øynene en tid etter operasjonen, noen ganger kan en morgentørrhet vedvare utover 1 år. Vi anbefaler av den grunn at man bruker kunstig tårevæske f.eks Oculac, Artelac, Oxyal, Hyprosan, Theloz Duo, Hylocomod eller Systane i minst 3 mndr etter laserbehandling og deretter ved behov. Slik kunstig tårevæske kjøpes reseptfritt på apoteket og brukes liberalt – eks. 4-6 ganger daglig.

Kan jeg få behandlingen dekket av det offentlige ?

Enkelte pasienter vil kunne få dekket laserbehandling av det offentlige hvis man absolutt ikke kan bruke briller eller kontaktlinser av medisinske eller yrkesmessige grunner. I praksis gjelder dette derfor meget få pasienter som fra oss vil bli henvist Øyeavdelingen, Ullevål sykehus for behandling.

Hvorfor skal jeg velge Oslo Øyelegesenter ?

..fordi Oslo Øyelegesenter

 • har bred, omfattende og meget lang kirurgisk erfaring samt relevant forskningserfaring inklusive en doktorgrad om sårtilheling i hornhinnen.
 • Øyelege dr.med. Kjell U. Sandvig utfører den refraktive kirurgien som han i sin tid startet ved Rikshospitalet der han var overlege fra 1991 til 2001.
 • har moderne lokaler med operasjonsstuer med EU standard
 • har moderne utstyr for diagnostikk og behandling
 • har åpent alle hverdager hele året
 • her egen vakttelefon for operasjonspasientene

Hvordan kan jeg avtale tid for for undersøkelse?

ring telefon 22 93 12 77, 90 86 15 40 eller 22 93 12 60 eller
send fax til 22 93 12 70 eller
send epost til post@oyelege.no eller via kontaktskjema på denne hjemmesiden

Viktig!

 • Ikke bruk kontaktlinser de siste 1-2 uker før forundersøkelsen ( 3 uker hvis harde linser) slik at kvaliteten på forundersøkelsen kan bli så god som mulig.
 • Ta med evt. gamle brillesedler til forundersøkelsen.