RLE (“Refractive Lens Exchange”)

Dette er i prinsippet en grå stær operasjon med den eneste forskjell at den linse som fjernes er klar. Som ved en grå stær operasjon legger man inn i øyet en ny linse av kunststoff i stedet for den som fjernes. Brytningsfeilen behandles ved at styrken på den nye linsen tilpasses individuelt. I noen tilfeller vil det være fornuftig å sette inn en multifokal linse (for eksempel Panoptix©) som vil kunne gjøre at man kan se godt både på avstand og på nært hold, men noen kan oppleve at skarpsynet og mørkesynet blir noe dårligere enn man hadde før.  Enkelte vil derfor oppleve  at de er avhenige av godt lys for å kunne lese uten brille. Erfaringen tilsier at ca 85 % av pasientene blir brillefrie med slike linser.

Et alternativ til Panoptix linse kan være en såkalt EDOF (“extended depth of focus”) linse, f eks Vivity som gir bra syn på lang avstand og skjermavstand men ikke så bra lesesyn som Panoptix, men med bedre mørkesyn og mindre tendens til optiske forstyrrelser.

Et annet godt alternativ for mange kan være å gjøre det ene øye litt nærsynt slik at man ser ok i mellomavstander med dette øyet mens det andre gjøres tilnærmet normaltsynt, dvs med godt avstandssyn. Man vil da fortsatt trenge briller til lesing/pc men klarer vanligvis mange andre oppgaver uten bruk av brille. Vi kaller denne løsningen “mini monovision”. Hvis man har skjeve hornhinner (astigmatisme) vil dette kunne korrigeres helt eller delvis med såkalte toriske linser. Risikoen er som ved operasjon for grå stær temmelig liten dvs færre enn 1 av 5000 risikerer å miste synet. Eksempler på mer alvorlige komplikasjoner er infeksjon ( < 1/5000), blødning inne i øyet (<1/5000) og netthinneavløsning (<1/200, større hos unge nærsynte).

ReSTOR

Priser pr 1.10.2020 (forbehold om prisendringer)

Prisene gjelder per øye og inkluderer evt finjustering med laser (LASEK) innen 1 år.

RLE med enstyrke linse NOK 15 000
RLE med torisk linse NOK 18 000-20 000
RLE med multifokal linse (Panoptix) NOK 23 000
RLE med torisk multifokal linse (torisk Panoptix) NOK 26 000
RLE med EDOF linse (Vivity)  NOK 23 500
RLE med torisk EDOF linse (torisk Vivity) NOK 26 500

Betaling skjer før operasjonen på operasjonsdagen med vanlig bankkort (ikke kredittkort).