Om Oslo Øyelegesenter

Oslo Øyelegesenter er et av landets største øyelegesentra utenfor sykehus. Alle legene har driftsavtale med det offentlige helsevesen. Vi er i dag 7 faste øyeleger som eier senteret. I tillegg arbeider 1 øyelege deltid ved senteret. Hver lege praktiserer som selvstendig næringsdrivende og med selvstendig ansvar. Staben består i tillegg av 10 helsesekretærer/hjelpepleiere og 3 sykepleiere med spesialutdanning i øyesykepleie.

Hver år utfører vi ca 2000 grå stær operasjoner og mer enn 400 øyelokksoperasjoner. I tillegg utføres ca 800 laserbehandlinger av forskjellig type, inkludert laserbehandling for nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.

Alle grener av vanlig øyelegepraksis dekkes ved cirka 30 000 konsultasjoner hvert år.

Vi holder til i 5 etasje  oppgang A i Colosseum senter (Sørkedalsveien 10A).