Grønn Stær (glaukom)

Som for eksempel i en fotball må det i øyet være et visst trykk for at øyet skal beholde sin form og ikke falle sammen. Dette trykket varierer fra menneske til menneske, og i de fleste former for grønn stær er dette trykket langt høyere enn normalt.

Baktil i øyet finnes nervetråder i netthinne og synsnerve som utsettes for dette trykket. Hos noen er nervefibrene skjøre og kan ta skade av et trykk som vanligvis oppfattes som normalt, (normaltrykksglaukom). Hos andre kan de være svært motstandsdyktige og tåle trykk som er langt høyere enn det som oppfattes som normalt. Eksempelvis kan en pasient med trykk 18 mmHg utvikle skade mens en annen kan ha 30 mmHg i trykk og tåle dette bra uten behandlig.

Diagnosen grønn stær stilles således ikke bare med en trykkmåling. Synsnervens utseende må vurderes og hornhinnens tykkelse er i den senere tid også viktig i en totalvurdering av pasienten før eventuell behandling igangsettes. Synsfeltregistreringen (sidesyn) er en annen viktig undersøkelse.

La oss fjerne et par myter som synes dypt forankret.

1) ”Grønn stær blir man blind av.”

Vi har i dag veldig mange behandlingsmetoder, og det er bare unntaksvis at pasienter mister synet. Det viktigste er at diagnosen stilles på et tidlig stadium.

2) ”Grønn stær kan ikke opereres.”

Det finnes flere teknikker tilgjengelig for å operere grønn stær. Enklest er laserbehandling (ALT eller SLT) som i økende grad benyttes på nyoppdagede tilfeller, slik at pasienten slipper å bruke dråper, som dog er vanligste behandlingsform. Ellers finnes det mange typer kirurgiske inngrep mot grønn stær.

Vi skiller mellom to hovedtyper grønn stær:

1) Akutt grønn stær

Pasienter med akutt grønn stær er aldri i tvil om at noe er alvorlig galt.
Akutt tåkesyn/regnbuesyn og sterke øyesmerter evt. med kvalme og oppkast kjennetegner disse akutte tilfellene. De aller fleste av pasienten er eldre enn 45 år og ofte overlangsynte.
Tilstanden er alvorlig, og man kan bli blind på kort tid, men symptomene er som regel så intense at de fører til rask diagnose.

Behandlingen av denne form er enkel, ved å lage et lite hull i regnbuehinnen er problemet løst. Dette kan gjøres enkelt med laser eller ved et enkelt kirurgisk inngrep.
Etter dette er sykdommen vanligvis kurert og pasienten trenger verken dråper eller kontroller.

2) Kronisk grønn stær.

Dette er den vanligste formen for grønn stær i Norges.Hyppigheten øker med økende alder.
Mellom 1 og 2% av befolkningen over 50 år har sykdommen.

Som regel merker ikke pasienten at noe er galt til å begynne med, og sykdommen oppdages derfor ofte tilfeldig. Av denne grunn anbefales det regelmessige kontroller der det er grønn stær i familien. Grønn stær i familien er nemlig en klar risikofaktor.

Symptomer

Som tidligere nevnt gir ofte grønn stær ikke symptomer i det hele tatt til å begynne med. Skaden, som består av en gradvis ødeleggelse av synsfeltet oppdages ofte ikke av pasienten før store deler av synsfeltet er borte.

Behandling

Behandlingen av de vanligste former for grønn stær er variert:

  • Øyedråper er som regel den behandling som velges først. Det finnes nå mange forskjellige øyedråper å velge mellom. Noen virker trykkreduserende ved å redusere produksjonen av kammervannet som utøver øyetrykket, andre ved å bedre avløpet.
  • Tabletter (sjelden nødvendig)
  • Laserbehandling (mye benyttet, av enkelte øyeleger brukt før dråper)
  • Kirurgi (Når man ikke oppnår kontroll med ovenstående)

Prognose

Hvis diagnosen stilles tidlig er prognosen meget god. De aller fleste som har grønn stær beholder derfor synet livet ut.

Gode råd

Grønn stær er en sykdom du har for resten av livet.
Du må aldri slutte med dråpene med mindre øyelegen gir beskjed om det.
Dersom det er grønn stær i nær familie er det fornuftig å kontrollere øynene regelmessig hos øyelege

Les mer på https://sml.snl.no/.search?query=Gr%C3%B8nn+st%C3%A6r