Grå stær (katarakt)

Grå stær eller katarakt, betyr at øyets linse er blitt uklar. Dermed forstyrres lyset på sin vei til øyets netthinne og synet blir uklart. Denne forstyrrelsen kan IKKE avhjelpes med brilleglass!

kortikal kataraktAcrysof SA

Får alle tilbake synet etter en operasjon for grå stær?

For godt syn er det nødvendig at både billeddannelsen på netthinnen og videreformidlingen derfra til hjernens synssenter fungerer normalt.

Den altoverveiende årsak til ufullkomment syn etter slike operasjoner er at andre deler av øyet har fått nedsatt funksjon. Mange eldre har ved siden av grå stær også aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)(eller såkalt “forkalkning”).
I slike tilfelle vil bildet som dannes på netthinnen (“filmen” i øyet) ikke videreformidles som et klart bilde, men være forvrengt alt etter graden av makuladegenerasjonen. Ved denne tilstanden er det særlig skarpsynet som påvirkes. Orienterings- og gangsynet vil man vanligvis beholde. I noen tilfeller man kunne bremse utviklingen av den våte varianten av makuladegenerasjon ved hjelp av en spesiell laserbehandling eller gjentatte injeksjoner inn i øyet av spesielle medikamenter (VEGF-hemmere).
De senere år er det også funnet at bestemte kostholdstillegg kan ha en viss betydning spesielt ved enkelte varianter av tørr AMD.

Det er ikke mulig å få tilbake syn med vanlige briller når netthinnen rammes av slike aldersforandringer. Mange får dog god hjelp av såkalt svaksynsoptikk (spesialbrille, luper, leseTV).

Det er heldigvis meget sjelden at en operasjon for grå stær teknisk sett går galt, men det kàn forekomme. Vi regner at mindre problemer oppstår i under en prosent av operasjonene. Alvorligere komplikasjoner med fare for synstap forekommer sjelden. Således vil for eksempel den mest fryktede av disse, infeksjon inne i øyet, sees sjeldnere enn 1 av 2000 operasjoner.

Endel av pasientene som er operert for grå stær vil senere få etterstær dvs at den gjenværende linsekapselen blir fordunklet slik at synet igjen kan bli sløret. I så fall kan tilstanden enkelt behandles med en YAG-laser.

Priser

NB; forbehold om prisendringer!

Egenandelene ved grå stær kirurgi hos spesialister med avtale med regionale helseforetak er de samme som pasienter må betale for poliklinisk behandlling på offentlige sykehus. Egenandelen er pr 1.10.20 kr 602 ved operasjon for grå stær (per øye), men kun 227 hvis man har frikort (se også nedenfor). For kontrollene betales ordinære egenandeler dvs pt kr 375 med mindre man har “frikort”.

Trygdens satser inkluderer innsetting av en standard enstyrke (monofokal) linse. Styrken på denne tilpasses individuelt slik at mange klarer seg uten avstandsbrille etter operasjonen. Man trenger dermed ofte kun en lesebrille. Det finnes imidlertid nå også gode trifokale (f.eks.Panoptix) linser som kan settes inn hos egnede pasienter. De fleste (ca. 85%) av de pasientene som får en slik linse vil kunne klare seg helt uten briller, men noen risikerer nedsatt kontrast – og mørkesyn. Denne linsen dekkes imidlertid ikke av det offentlige slik at pasienten evt. må betale et ekstra mellomlegg (p.t. 6000 per operasjon). Pasienter med skjeve hornhinner vil kunne ha glede av linser som også korrigerer noe eller hele skjevheten (toriske linser). Det ekstra mellomlegget for slike linser er pt 3000. Hvis man ska ha toriske Panoptix er tillegget 8000 per øye.

Et alternativ til Panoptix linse kan være en såkalt EDOF (“extended depth of focus”) linse, f eks Vivity som gir bra syn på lang avstand og skjermavstand men ikke så bra lesesyn som Panoptix, men med bedre mørkesyn og mindre tendens til optiske forstyrrelser.  Tillegget for slike linser er pt 6500 (8500 for den toriske varianten) pr øye.

NB! Pristilleggene ovenfor inkluderer ikke behov for eventuell etterjustering med laser.

les mer på Grå stær (katarakt)