Diabetes Mellitus

Øyeforandringer ved diabetes

Forandringer på netthinnen i øyet kan hos noen komme tidlig etter at diabetes er påvist, særlig hos de med diabetes type 2, mens de vanligvis kommer senere hos de med diabetes type 1.

Forandringene i netthinnen kan være slyngede blodårer, utposninger på blodårene, blødninger av forskjellig størrelse eller små væskeansamlinger (eksudater) av gulhvit utseende. Senere i forløpet kan det tilkomme en alvorlig type forandring i form av nydannelse av blodkar på netthinnen. Hvis disse forandringene sitter i eller svært nær skapsynsfeltet på netthinnen, kan man oppleve synsvekkelse. Karnydannelse kan være opphav til blødninger inne i øyet som senere kan gi arrdannelser og skrumpninger . Dette er meget alvorlig og kan gi betydelig synssvekkelse.

Det er viktig at behandlingen av netthinneforandringene blir iverksatt på et riktig tidspunkt. Behandlingen kan være  laserbehandling eller injeksjoner i øyet med medisiner som hemmer nydannelsen av blodkar. Regelmessig kontroll hos øyelege etter henvisning fra din fastlege er derfor viktig.

Risikoen for øyekomplikasjoner til diabetes reduseres betydelig ved god kontroll av blodsukkeret og eventuelt forhøyet blodtrykk! Det er derfor viktig at øyelegen kan få informasjon om nivået på langtidsblodsukkeret (HbA1c) og blodtrykk ved hver kontroll.

Les mer på  https://sml.snl.no/diabetisk_retinopati